7 Mów O Tym Jak Rozpoznać, Które Nie Powinny Nie Paść

Co toOutsourcing? To nic innego jak używanie ofert zewnętrznych usługodawców na potrzeby naszej działalności, coraz częściej używany bywa także na rodzimym rynku medycyny.

Od paru lat z wielkimsukcesem spisuje się w radiologii do opisu online obrazów. Korzystają z niego zarówno niewielkie, jak i duże jednostki zajmujące się medycyną.

Co to teleradiologia ? I jakie pozytywy może dostarczyć dla Twojego gabinetu lekarskiego?

Nowe technologie komputerowe, oraz prosty dostęp do Internetu, pozwoliły na zbudowanie systemów teleradiologicznych.

Jak działa teleradiologia ?

Pierwszy schemat systemu telerdiologii obejmuje główną jednostkę popularnie nazywaną jako centrum opisowe oraz pracownie medycyny które są zapisane do sieci. Szpitale i przychodnie korzystające z oprogramowania teleradiologicznego posiadają możliwośc dostępu do systemu, w którym mogą dodawać wykonane obrazy diagnostyczne oraz zobacz tutaj zlecać albo robić opisy.

A misją centrum opisowego można nazwać zarząd obrazami lub opisami jak i również zaklasyfikowanie ich do lekarzy wykonujących analizy.

W życiu wygląda to w taki sposób – oddział medyczny tworzy cyfrowe obrazy diagnostyczne i dodaje je do systemu teleradiologicznego uwzględniając, jak wyjątkowo pilne jest opracowanie jego analizy.

Obraz dzięki internetowi trafia do centrum opisowego, które nadzoruje widocznymi zleceniami i oddaje je do lekarzy w systemie.